Podeželska območja

(1) = podeželje : “ Podeželjska območja so redko nasljena območja brez pomembnih velemest ali mest. Podeželje se nanaša na določeno obliko krajin in rabe zemljišč, kjer imajo pomembno vlogo kmetijstvo in naravna območja.”

(2) Podeželje izven mest, vključno z vasmi.

Vir: (1 ) Council of Europe 2007: p. 23; (2) Evert 2004: p. 511
Podeželska območja
Podeželsko območje, za katerega je značilna mešana kmetijska zemljišča z majhnimi vili, Bergisches Land, blizu Köln/Nemčija (Fotografija: Alexandra KRUSE 2004)

Podeželsko območje, za katerega je značilna mešana kmetijska zemljišča z majhnimi vili, Bergisches Land, blizu Köln/Nemčija (Fotografija: Alexandra KRUSE 2004)

Database entries forPodeželska območja

No entries for this category